Kompetansetilbud

Språksenteret tilbyr kompetanseheving for barnehagene i Bærum. 

Har dere ønske om et spesielt kurstema som omhandler barn og språk? Da er det fullt mulig å kontakte Språksenteret, så prøver vi å lage et kurs som passer akkurat for deres barnehage.  

Vi kan samarbeide om et avgrenset kurs som kan holdes i deres barnehage, eller evt. sammen med flere andre barnehager i et større lokale. Vi kan bidra på planleggingsdager, personalmøter, pedagogmøter, assistentmøter eller avdelings-/basemøter. Det er også mulig å planlegge et kursløp over tid med oppfølgingsdager eller «workshops». 

Aktuelle fagområder kan være Barns språkutvikling, Språkkartlegging eller Språkstimulering. Eksempler på temaer er:

 • Språktilegnelse 0-6 år
 • Språkvansker
 • Språklydutvikling/uttalevansker
 • Flerspråklig utvikling
 • Ulike systematiske kartleggingsverktøy
 • Kartlegging av flerspråklige barn
 • Kartlegging av språkmiljø
 • Hvordan skape gode språkmiljøer for flerspråklige barn
 • Hvordan skape gode språkmiljøer for de yngste barna
 • Begrepslæring
 • Grep om begreper
 • Bruk av bok
 • Bruk av dagtavle
 • iPad og apper i språkarbeidet

 I tillegg kan vi selvfølgelig kontaktes dersom det er ønskelig med anonym konsultasjon/veiledning knyttet til enkeltbarn eller grupper av barn. Vi kommer gjerne flere ganger!

Kontakt Språksenter for barnehagene: spraksenteret@baerum.kommune.no