Flerspråklighet

MINO nettverk

I perioden september 2013 til desember 2014 deltok 15 bærumsbarnehager i et nettverk i regi av Språksenteret. Målet var å øke kompetansen knyttet til det å skape gode språkmiljøer for de flerspråklige barna.

Fra høsten 2015 besluttet vi å videreføre dette nettverket i samarbeid med Belset barnehage som har blitt NAFO barnehage. Nettverket omfatter nå alle barnehager i Bærum kommune som mottar MINO-midler. Vi har som mål å tilby to nettverkssamlinger i året med faglig påfyll, samt at vi vil sende ut et nyhetsbrev til alle barnehager hvert semester.

Nafo

DFB

Det flerspråklige bibliotek er et kompetansesenter for språklige minoriteter og tilbyr utlån av bøker, musikk, filmer og eventyrposer på en rekke ulike språk.

Veileder for lån av bøker (pdf)

Tolketjeneste

Tolk bestilles online på www.herotolk.no, på e-post tolk@hero.no eller per telefon 02 541.

Relevante lenker