Om språksenteret

Språksenter for barnehagene i Bærum ble formelt startet opp 2. januar 2012, og er opprettet for å styrke språkkompetansen ute i barnehagene. Senteret er tilknyttet PPT og skal være et lavterskeltilbud for barnehagene.

Språksenterets mål er:

  • Gode språkmiljøer for alle barn i barnehagene i Bærum
  • God kompetanse om barns språkutvikling for barnehagepersonalet

Kontakt oss:

Helle Ibsen 
telefon 482 71 594

Tone Fleischer
telefon 991 67 264

Epost: spraksenteret@baerum.kommune.no