Søknadsfrist for barnehageplass fra høsten er 1. mars

Lovfestet rett til plass gjelder søkere som

  • har søkt innen fristen for hovedopptaket 1.mars og ønsker plass før 1.desember
  • fyller et år innen utgangen av november
  • er bosatt i Bærum kommune

 

  • Barn som fyller ett år innen august må ønske plass innen 31. august 2018.
  • Barn som fyller ett år i september må ønske plass innen 30. september 2018.
  • Barn som fyller ett år i oktober må ønske plass innen 31. oktober 2018.
  • Barn som fyller ett år i november må ønske plass innen 30. november 2018.

Tilflyttende kan søke når adresse og innflytningstidspunkt er klart. Dette må påføres søknadens merknadsfelt.

Rettigheten er oppfylt når tilbud om plass i kommunen er sendt. Plasstilbud og betaling vil gjelde fra den 1. i måneden barnet får plass.

Søkere som ønsker plass etter 30.november er ikke med i hovedopptaket.

Tildeling av plasser for barnehageåret 2018/19 starter i mars.

De første tilbudene om barnehageplass sendes på e-post i uke 11. Hovedopptaket fortsetter fra påske til juni. Tilbudene om barnehageplass blir sendt ut fortløpende.

Søknadsportalen er stengt for endringer/nye søknader i ca.4-5 uker etter søknadsfristen 1. mars.

Det er samordnet opptak, og opptaket skjer i nært samarbeid med barnehageeierne/styrerne. Kommunale og private barnehager har ulike opptaksregler og vedtekter. Det er svært viktig å sette seg inn i disse før søknad sendes.

Alle søknader sendes via søknadsportalen. De som allerede har en søknad registrert, trenger ikke søke på nytt.

Ønsker dere å gjøre endringer på en aktiv søknad kreves innlogging via Min Id. Dersom det tidligere er takket nei til plass, eller tilbud om plass forble ubesvart, er søknaden slettet og ny søknad må sendes.

Søkere uten 11-sifret fødselsnummer må benytte søknadsskjema for utskrift. Dette kan etterspørres på barnehage@baerum.kommune.no

Når søknaden er behandlet sendes bekreftelse per e-post fra Barnehagekontoret. I søknadsportalen kan du selv sjekke om ditt barn står på ventelisten.

Du finner mer informasjon på vår nettside og på «Ofte stilte spørsmål».
Barnehagekontoret har i opptaksperioden sterkt begrenset telefontilgang.

Søkere må derfor vente på skriftlig svar.

Avslag om barnehageplass fra august-november 2018 sendes så snart hovedopptaket er
avsluttet, senest i løpet av juni måned.

Nytt om barnehagetilbudet:

Det er opprettet nye kommunale barnehager i søknadsportalen, der barnehagen tidligere besto av to hus.

Dette gjelder følgende barnehager:

Tjenestested ny barnehage ny barnehage
Lillehagen Lillehagen Helgerud
Grini Briskehaugen Fossum
Nadderudskogen Nadderud Gjønnesskogen
Lommedalen Krydsby Bærums verk    
Toppenhaug Øvre Toppenhaug Nedre Toppenhaug
Ståvi Borkenhagen Skui
Helset Helsethuset Skollerudhuset
Ås Vågebytoppen Vestre Jong