Lommedalen barnehage avdeling Bærums Verk

Velkommen til Lommedalen barnehage, avdeling Bærums verk

Lommedalen barnehage består av to hus, Krydsby og Bærums Verk. Husene ligger ca. tre kilometer fra hverandre.

 • Krydsby ble bygget i 1980, og bygget om i 2008
 • Bærums Verk ble etablert i 2005 i en fløy på Lesterud skole. I 2018 flyttet vi til nyoppussede lokaler på Bærums Verk skole

I Lommedalen barnehage ønsker vi å legge til rette for en barndom som gir trygge og robuste barn. Vi har fire satsingsområder;

 • Livsmestring
 • Uteliv
 • Kommunikasjon og språk
 • Digital barnehage

Vi i Lommedalen barnehage jobber hver dag med å leve opp til Bærum kommunes verdiene åpenhet, respekt og mot i møte med barn, foreldrene og kolleger. Vi arbeider for at barna skal få de beste muligheter til å utvikle seg til sosiale, kreative og kompetente mennesker. Det er STORT å være liten hos oss.

Lommedalen barnehage

 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • To hus, fem avdelinger         
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Vibeke Granlund er tjenesteleder for begge hus, og har styreransvar på Krydsby. 

Siw Skorgen Kulen er avdelingsleder med styreransvar på Bærums Verk.

Vibeke Granlund, tlf. 456 07 824
Siw Skorgen Kulen, tlf. 996 01 821

Kontaktinformasjon
AVDELINGER  TELEFON
AVDELING KRYDSBY 67 50 79 80
Tellus 468 43 156
Mars 468 50 483
Venus 907 13 341
AVDELING BÆRUMS VERK 996 01 821
Storebjørn 468 00 901
Lillebjørn  468 35 683
   

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober (SFO er også stengt)
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2020 kr 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

I Lommedalen barnehage, avdeling Krydsby og Bærums Verk, er kostpenger satt til kr. 280,- pr. måned. Kostpenger dekker et varmt måltid til lunsj to dager pr. uke, samt melk til alle måltider hele uken. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet «Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen - overordnede føringer».

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

lommedalen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Skollerudveien 25
1353 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Lommedalen barnehage avdeling Bærums Verk

  Reise fra Lommedalen barnehage avdeling Bærums Verk

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no