Lommedalen barnehage avdeling Bærums Verk

Lommedalen barnehage består av to hus, Krydsby og Bærums Verk (tidligere Lesterud). Husene ligger ca. tre kilometer fra hverandre. 

 • Krydsby ble bygget i 1980 og består av fire avdelinger. 
 • Bærums Verk flytter inn i nye lokaler på Bærums Verk skole 1. april 2018. Avdelingen het tidligere Lesterud, og har holdt til i øverste fløy på Lesterud skole siden 2005.

Lommedalen barnehage er en temabarnehage med vekt på uteliv og nærmiljø. I tillegg til flere flotte turplasser, disponerer vi et område i skogen, Eineskogen, der vi har bygget gapahuk, bålplass, hinderløype, mulighet for snekring, klatring både i trær og fjell. I naturen får barna utfolde skaperglede, undring og utforskertrang, og lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Lommedalen barnehage

Vi i Lommedalen barnehage arbeider hver dag med å leve opp til Bærum kommunes verdier; ÅPENHET – RESPEKT - MOT i møte med barna, med foreldrene og med hverandre. Vi arbeider hele tiden for at barna skal få de beste muligheter til å utvikle seg til sosiale, kreative og kompetente mennesker. Det er STORT å være liten hos oss.


Vår visjon: "Alle barn skal få være den beste utgaven av seg selv."

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 2 hus, 7 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Vibeke Granlund er tjenesteleder for begge hus, og har styreransvar på Krydsby. 

Siw Skorgen Kulen er avdelingsleder med styreransvar på Bærums Verk (tidligere Lesterud).

Vibeke Granlund, tlf. 456 07 824
Siw Skorgen Kulen, tlf. 996 01 821

AVDELINGER  TELEFON
AVDELING KRYDSBY 67 50 79 80
Tellus 67 50 79 85 
Mars 67 50 79 88
Venus 67 50 79 87     
AVDELING BÆRUMS VERK 996 01 821
Storebjørn 468 00 901
Lillebjørn  468 35 683
   

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august (SFO er også stengt)
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 2 910 kr pr. måned. 

I Lommedalen barnehage, avdeling Krydsby og Bærums Verk, er kostpenger satt til kr. 280,- pr. måned. Kostpenger dekker et varmt måltid til lunsj to dager pr. uke, samt melk til alle måltider hele uken. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet «Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen - overordnede føringer».

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

lommedalen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Skollerudveien 25
1353 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Null mobbing