Lillehagen barnehage avdeling Helgerud

Velkommen til Lillehagen barnehage, avdeling Helgerud

Lillehagen barnehage er en enhet bestående av to hus, Lillehagen på Haslum og avdeling Helgerud på Gjettum.

Lillehagen er en stor og flott barnehage, med plass til ca. 100 barn i alderen 1- 6 år. Barnehagen ble bygget ny i 2006. Den er en moderne basebarnehage, som er laget fleksibelt med tanke på fleksibel drift, og at barnegruppene endres i alder fra år til år. På Lillehagen barnehage har vi et stabilt og rutinert personale, med erfaring og kompetanse i pedagogisk arbeid.

Lillehagen barnehage har sin egen visjon: Vi er litt like, litt ulike og vi liker det

Lillehagen barnehage avd. Helgerud

Avdeling Helgerud har tre avdelinger og plass til opp mot 45 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligger fint til i et innholdsrikt nærområde og har kort vei til friområder og turveier. Det er kort vei til henholdsvis Levre og Evje skoler og til offentlige kommunikasjonsmidler.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 1 hus, 6 baser
 • 1 hus, 3 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder
Heidi Dahlmo, tlf. 928 21 419 

Avdelingsleder Helgerud
Kine Bekkevold tlf. 987 69 495

Baser (Lillehagen)

Første etasje: Fiol og Smørblomst – barn i alderen 3-6 år. Og Hvitveis som ligger avskjermet og tilrettelagt for de yngste barna

Andre etasje: Rødkløver og Blåveis- barn i alderen 3-6 år

Basene ledes av en førskolelærer. I tillegg er det ansatt faglig veileder med pedagog utdannelse og assistenter med, og uten fagarbeider utdanning. 

Avdelinger (Helgerud)

Spurv er tilrettelagt for de yngste barna, her er det inntil 9 barn. Hakkespett og Blåmeis har barn i alderen 2-6 år.

Endringer i Planlegningsdager for Lillehagen barnehage

 • 15.08.19 – Barnehagen er åpen, plandagen er flyttet til 04.11.19. (NB! Skole og SFO er stengt)
 • 16.08.19 – Planleggingsdag – barnehagen er stengt
 • 04.11.19 – Planleggingsdag – barnehagen er stengt.  (Skole og SFO er åpen)

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober (SFO er også stengt)
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2020 kr 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

I Lillehagen barnehage er kostpenger satt til kr 187. Kostpengene dekker smøremat, varmmat og melk. I Lillehagen barnehage avd. Helgerud er kostpenger satt til kr 220. Kostpengene dekker smøremat, varmmat og melk. Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

Besøksadresse

Sogneprest Munthe-Kaas Vei 11
1346 GJETTUM

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Lillehagen barnehage avdeling Helgerud

  Reise fra Lillehagen barnehage avdeling Helgerud

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no