Bærum kommune har 3 kommunale åpne barnehager. En åpen barnehage er et pedagogisk tilbud som ledes av en barnehagelærer, primært rettet mot barn i alderen 0-3 år uten barnehageplass.

I en åpen barnehage er barnet sammen med en voksen (= forelder eller annen foresatt) i hele barnehagens åpningstid. Det legges opp til et nært samarbeid mellom ansatte og barnas foresatte. Foresatte har selv ansvar for egne barn og å delta sammen med barna i de planlagt aktivitetene barnehagelæreren har lagt til rette for.

I tillegg til å være en pedagogisk virksomhet med lek og aktiviteter tilrettelagt barnas alder, skal det være et uformelt hyggelig møtested i nærmiljøet. Her kan barn og voksne få mulighet til å møte hverandre, drøfte felles gleder/utfordringer og få veiledning fra fagpersonell.

Åpen barnehage er gratis. Det er ingen påmelding, men det er satt ulike begrensninger på antall barn i forhold til lokalitetenes størrelse.

 

Dønski barnehage 
Dønskiveien 43 C, GJETTUM
Tlf. 67 50 79 67
Åpningstider:
mandag - torsdag kl. 10.30 – 15.00
Fredager stengt.

Gommerud barnehage
Skytten 26, RYKKINN
Tlf. 67 50 76 20
Åpningstider:
mandag - torsdag kl. 9.30 - 14
Fredager stengt

Gullhaug barnehage
Gullhaugveien 133 C, BÆRUMS VERK
Tlf. 67 50 74 91
Åpningstider:
Tirsdager kl. 9.30 - 12.30
Torsdager kl. 9.30 - 12.30 
Følg oss på facebook.