Åpen barnehage på Dønski, Gommerud og Gullhaug er grunnet Covid-19 foreløpig stengt.

Bærum kommune har tre kommunale åpne barnehager - på Dønski, Gommerud og Gullhaug.

Åpen barnehage er et gratis pedagogisk tilbud til barn fra 0-6 år med ledsager. Tilbudet er rettet til barn som ikke går i barnehage. Foreldre eller andre som passer barnet deltar aktivt med barna og har ansvar for eget/egne barn. Åpen barnehage er en arena for lek og læring i samspill med andre. Det skal også være et trivelig møtested der barn og voksne kan bli kjent med hverandre, utveksle erfaringer og få veiledning. Den ledes av barnehagelærer/pedagogisk leder.

Opphold i åpen barnehage kan være med på å gi barnet verdifulle erfaringer før oppstart i ordinær barnehage. Lek og samvær med andre har stor betydning for barnets utvikling. Alle de tre åpne barnehagene kan tilby gode lekemuligheter både inne og ute. Vi tilrettelegger for ulike aktiviteter tilpasset barnas alder. Vi har samlingsstunder/musikkstunder hver dag. Det kreves ingen påmelding og innenfor åpningstiden kan man komme og gå som man ønsker.

Ta gjerne med matpakke, innesko/tøfler og eventuelt klær for utelek.

Åpen barnehage er underlagt Barnehageloven 17.06.05, Rammeplan for barnehager og personalet har taushetsplikt jamfør Forvaltningsloven 13 og 13 a-f.

Åpne barnehager

Dønski åpen barnehage

Dønski barnehage 
Dønskiveien 43 C, GJETTUM
Tlf. 67 50 79 67
Åpningstider:
Mandag - torsdag kl. 10.30–15.00
Fredager stengt.
Følg oss på Facebook

Dønski åpen barnehage 007 Dønski åpen barnehage 012 Dønski åpen barnehage 015 Dønski åpen barnehage 021 Dønski åpen barnehage 058 Dønski åpen barnehage 060 Dønski åpen barnehage 064

Gommerud åpen barnehage

Gommerud barnehage
Skytten 26, RYKKINN
Tlf. 67 50 76 20
Åpningstider:
Mandag - torsdag kl. 9.30–14.00
Fredager stengt.

Gommerud åpen barnehage bilde 1 Gommerud åpen barnehage bilde 2 Gommerud åpen barnehage bilde 3 Gommerud åpen barnehage bilde 4 Gommerud åpen barnehage bilde 5 Gommerud åpen barnehage bilde 7

Gullhaug åpen barnehage

Gullhaug barnehage
Gullhaugveien 133 C, BÆRUMS VERK
Tlf. 67 50 74 91
Åpningstider:
Tirsdager kl. 9.30–12.30
Torsdager kl. 9.30–12.30 
Følg oss på facebook.

Gullhaug Åpen barnehage fingermaling Bildekollasje av barn som leker Gullhaug åpen barnehage bildekollasje av leker Gullhaug åpen barnehage bilde av leker Gullhaug åpen barnehage bilde av leker Gullhaug åpen barnehage bilde av leker i barnehagen Gullhaug åpen barnehage bilde av leker i barnehagen Gullhaug åpen barnehage lekeplass på gulvet