Tilbudet Åpen barnehage er ikke tilgjengelig ut året 2021.

I budsjettet for 2021-2024 er det lagt inn et effektiviseringstiltak på 0,5 prosent for alle tjenester i Bærum kommune. For Oppvekst barnehage utgjør det 8,1 mill. kroner i 2021. Tilbudet om åpen barnehage, som ikke er en lovfestet rettighet, er nedlagt som en følge av effektiviseringstiltaket. Kommunen prioriterer barnehagetilbud til barn med rettighet til plass i barnehage.