25. februar starter utsortering av matavfall for beboere tilknyttet avfallssug på Fornebu. Matavfall sorteres ut i grønne poser og kastes i samme nedkast som restavfall.

 • Ordningen gjelder for alle beboere som er tilknyttet avfallssug på Fornebu.
 • Mat kildesorteres i grønne poser og kastes i samme nedkast som restavfall. 
 • Fra 25. februar leveres det ut startpakker til alle som er tilknyttet avfallssug på Fornebu. Startpakken inneholder matavfallsposer (som er egnet for bruk i avfallssug), en grønn matavfallskurv og informasjon om bruk av avfallssug og kildesortering. Det leveres ut én startpakke per boenhet. 
 • Startpakkene vil bli plassert ved inngangene til boligsameiene som er tilknyttet avfallssug. Oppstart av kildesortering av matavfall skjer så fort du har mottatt startpakke. 
 • Det blir utlevert matavfallsposer to ganger i året: i uke 7 og uke 35. I startpakken leveres ut poser som rekker frem til neste utlevering
 • Hvis du går tom for poser før neste utlevering kan du kontakte kommunen på e-post: renovasjon@baerum.kommune.no eller på telefon: 67 50 40 50.
 • Ved driftsstans eller tekniske problemer i avfallssuget, ring vakttelefon: 47 46 90 00.
 • Mer informasjon om kildesortering av matavfall på Fornebu finner du i denne brosjyren. 

Slik fungerer det: 

Matavfallet sorteres i grønne poser og kastes i nedkast sammen med restavfall. Når du kaster avfallet ditt i nedkastluken, faller det ned i en lukket tank. Avfallet suges videre til en container i en av våre sentraler.

Matavfall og restavfall fraktes til et behandlingsanlegg der alle grønne poser blir sortert ut. Matavfallet fraktes videre til et biogassanlegg, der det blir omdannet til biogass og gjødsel. Restavfallet sendes til energigjenvinning, og energien går til fjernvarme og produksjon av strøm.

Kast bare poser/avfall som er tilpasset åpningen i nedkastluken. Andre typer avfall skal leveres til gjenvinningsstasjoner. Store og tunge gjenstander eller løst avfall kan blokkere rørene, og må ikke kastes i avfallssuget. Blokkering av rør fører til unødvendig driftsstans og forsinker tømmingen. 

Kontakt oss

 • Vakttelefon for avfallssug: 47 46 90 00
 • E-post: renovasjon@baerum.kommune.no
 • Telefon: 67 50 40 50