Takk for at du kildesorterer!

papir
matavfall
Plastemballasje
restavfall

Her finner dere informasjon om kildesorteringen i Bærum kommune.

Avfall som hentes hjemme hos deg

 • Matavfallet samles i grønn pose og legges i beholderen for matavfall.
 • Papir/papp/drikkekartong legges papirbeholder eller oransje sekk.
 • Ren plastemballasje legges i  de samme plastsekkene som i dag. Plastsekken plasseres ved siden av beholder eller sekk for papp, papir og drikkekartong før hentedagen.
 • Farlig avfall og elektrisk/elektronisk avfall (EE-avfall) kan leveres på Isi gjenvinningsstasjon.(link til Isi informasjonssiden) I tillegg kan alt miljøfarlig avfall leveres til forhandlere av lignende produkter.
 • Glass og metall leveres på kommunens returpunkter. Ditt nærmeste returpunkt kan søkes opp her.
 • Avfall som ikke kan gjenvinnes legges i beholder for restavfall. Se mer om restavfall.

Husk å rengjøre plastemballasjen

Plastemballasje som kan gjenvinnes er all plast som det har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i. Matrester skal skylles bort med kaldt vann. Får du ikke plastemballasjen ren kaster du den i restavfallet. 

Isopor er restavfall

Isopor skal sorteres som restavfall, ikke som plastemballasje. Hvis du har mye isopor må du levere den på Isi gjenvinningsstasjon eller sette isoporen i blå ekstrasekk ved siden av beholderen.

Feilsorterte beholdere kan ikke tømmes

Hensikten med kildesortering er å bruke avfallet på nytt som råstoff til nye produkter. Dette gir mange miljøgevinster, men materialgjenvinning er bare mulig når avfallet er riktig sortert. Vi kan ikke tømme feilsorterte beholdere sammen med beholdere som er riktig sortert, for når dette blandes ødelegges kvaliteten på hele billasset ved gjenvinning.

Returpunkter

I Bærum kommune er det flere returpunkter du kan benytte deg av. I den digitale Hentekalenderen (lage link til Hentekalenderen) finner du en oppdatert oversikt over de ulike returpunktene for glass- og metallemballasje.

Returpunkter for farlig avfall

Den røde boksen kan brukes til oppbevaring og transport av farlig avfall. Returpunkter for farlig avfall finner du her:

 • Betjent mottak: Miljøstasjonen på Isi gjenvinningsanlegg, Isiveien 60, Skui
 • Ubetjent mottak: Farlig avfallscontainere ved bensinstasjonene:
 • YX Grini, Eiksmarka, Vollsveien 260
 • Shell 7-Eleven, Høvik, Drammensveien 444
 • Shell. Bærums Verk Bilistsenter, Skollerudveien 1 

For mer informasjon om kildesortering, se sortere.no 

Kildesortering