Priser fra 1. februar 2021

Kostnadene for å motta og håndtere avfall skal gjenspeiles i prisene.

Hageavfall, næring kr/tonn 443
Røtter og grener over 15 cm diameter kr/tonn 1 236
Rent trevirke kr/tonn 1 056
Metall kr/tonn   742
Papp og papir kr/tonn   742
Elektrisk avfall kr/tonn 1 236
Rene masser/jord, stein, betong osv. kr/tonn 803
Gips kr/tonn 1 483
Egensortering miljøstasjon kr/tonn 1 607
Restavfall, ikke brennbart kr/tonn 1 607
Gulvbelegg med ftalater kr/tonn 16 068
Asbest kr/tonn 3 585
Cu og cca impregnert trevirke kr/tonn 3 585
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/tonn 18 540
Pcb-holdige isolerglassruter kr/tonn 1 500
Gjennomsiktige avfallssekker kr/stk 20
Asbest, poser stk 48
Smittefarlig avfall stk 170
Ref spillolje kr/l 0,25
Spillolje kr/l 4,33
Olje/fettavfall kr/kg 13,23
Oljeforurenset masse kr/kg 11,37
Drivstoff og fyringsoljer kr/kg 6,8
Brukte oljefiltre kr/kg 5,8
Organiske løsningsmidler m/halogen kr/kg 22,5
Organiske løsningsmidler kr/kg 6,8
Maling, lim osv. kr/kg 5,6
Spraybokser kr/kg 13,2
Kvikksølv, kadmium, tungmetallholdig avfall kr/kg 556,2
Kvikksølvholdig avfall kr/kg 556,2
Kvikksølvholdige batterier kr/kg 7,42
Kadmiumholdig avfall kr/kg 556,2
Kadmiumholdige batterier kr/kg 7,42
Amalgam kr/kg 432.6
Lysstoffrør/lyspærer kr/kg 0,25
Uorganiske salter kr/kg 12,57
Blyakkumulatorer kr/kg 1,24
Småbatterier, sortert kr/kg 7,42
Litiumbatterier kr/kg 12,36
Uorganiske løsemidler og bad kr/kg 16,93
CCA impregnert trevirke kr/kg 3,58
Cyanidsalter kr/kg 135,96
Bekjempningsmiddel u/kvikksølv kr/kg 37,1
Bekjempningsmiddel m/kvikksølv kr/kg 432,6
Polymeriserende stoff, isocyanat kr/kg 31,77
Sterkt reaktivt stoff kr/kg 185,4
Herdere kr/kg 50,31
Organiske peroksider kr/kg 222,48
Uorganiske syrer kr/kg 16,93
Uorganiske baser kr/kg 18,79
Rengjøringsmidler kr/kg 13,6
Surt organisk avfall kr/kg 23,36
Basisk organisk avfall kr/kg 16,93
Organisk avfall m/halogen kr/kg 22,5
Organisk avfall u/halogen kr/kg 12,26
Kreosotimpregnert trevirke kr/kg 3,58
Cellegummi/brommerte flammehemmere kr/kg 16,1
Gulvbelegg med ftalater kr/kg 16,1
Isolasjonsmatriale (pur-skum, xps) kr/kg 31,27
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/kg 18,54
Klorparafin-holdig avfall kr/kg 18,54
Pcb- og Pct-holdig avfall kr/kg 20,64
Pcb-holdige isolerglassruter kr/kg 1,5
Fotokjemikalier kr/kg 9,88
Halon kr/kg 927,25
KFK gass kr/kg 463,75
Asbest kr/kg 3,58
Brannslukkere kr/kg 20,64
Gassbeholder kr/kg 20,64
Miljøgebyr kr/kg 0,02
Utfylling av deklarasjonsgebyr stk 185
Timepris farlig avfall stk 740