Priser på leveranser av næringsavfall til Isi fra 1. april 2019.

Priser fra 1. januar 2020: 

Hageavfall, næring kr/tonn 430
Røtter og grener over 15 cm diameter kr/tonn 1 200
Rent trevirke kr/tonn 1 020
Metall kr/tonn   720
Papp og papir kr/tonn   720
Elektrisk avfall kr/tonn 1 200
Rene masser/jord, stein, betong osv. kr/tonn 780
Gips kr/tonn 1 440
Egensortering miljøstasjon kr/tonn 1 560
Restavfall, ikke brennbart kr/tonn 1 560
Gulvbelegg med ftalater kr/tonn 15 600
Asbest kr/tonn 3 480
Cu og cca impregnert trevirke kr/tonn 3 480
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/tonn 18 000
Pcb-holdige isolerglassruter kr/tonn 1 400
Gjennomsiktige avfallssekker kr/stk 20
Asbest, poser stk 48
Smittefarlig avfall stk 170
Ref spillolje kr/l 0,24
Spillolje kr/l 4,2
Olje/fettavfall kr/kg 12,84
Oljeforurenset masse kr/kg 11,04
Drivstoff og fyringsoljer kr/kg 6,6
Brukte oljefiltre kr/kg 5,64
Organiske løsningsmidler m/halogen kr/kg 21,84
Organiske løsningsmidler kr/kg 6,6
Maling, lim osv. kr/kg 5,4
Spraybokser kr/kg 12,84
Kvikksølv, kadmium, tungmetallholdig avfall kr/kg 540
Kvikksølvholdig avfall kr/kg 540
Kvikksølvholdige batterier kr/kg 7,2
Kadmiumholdig avfall kr/kg 540
Kadmiumholdige batterier kr/kg 7,2
Amalgam kr/kg 420
Lysstoffrør/lyspærer kr/kg 0,24
Uorganiske salter kr/kg 12,2
Blyakkumulatorer kr/kg 1,2
Småbatterier kr/kg 7,2
Litiumbatterier kr/kg 12
Uorganiske løsemidler og bad kr/kg 16,44
CCA impregnert trevirke kr/kg 3,48
Cyanidsalter kr/kg 132
Bekjempningsmiddel u/kvikksølv kr/kg 36
Bekjempningsmiddel m/kvikksølv kr/kg 420
Polymeriserende stoff, isocyanat kr/kg 30,84
Sterkt reaktivt stoff kr/kg 180
Herdere kr/kg 48,84
Organiske peroksider kr/kg 216
Uorganiske syrer kr/kg 16,44
Uorganiske baser kr/kg 18,24
Rengjøringsmidler kr/kg 13,2
Surt organisk avfall kr/kg 22,68
Basisk organisk avfall kr/kg 16,44
Organisk avfall m/halogen kr/kg 21,84
Organisk avfall u/halogen kr/kg 12
Kreosotimpregnert trevirke kr/kg 3,48
Cellegummi/brommerte flammehemmere kr/kg 15,6
Gulvbelegg med ftalater kr/kg 15,6
Isolasjonsmatriale (pur-skum, xps) kr/kg 30,36
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/kg 18
Klorparafin-holdig avfall kr/kg 18
Pcb- og Pct-holdig avfall kr/kg 20,04
Pcb-holdige isolerglassruter kr/kg 1,4
Fotokjemikalier kr/kg 9,6
Halon kr/kg 900,24
KFK gass kr/kg 450,24
Asbest kr/kg 3,48
Brannslukkere kr/kg 20,04
Gassbeholder kr/kg 20,04
Miljøgebyr kr/kg 0,2
Utfylling av deklarasjonsgebyr stk 180
Timepris farlig avfall stk 720
     

Kostnadene for å motta og håndtere avfall skal gjenspeiles i prisene.