Priser på leveranser av næringsavfall til Isi fra 1. april 2019.

Priser fra 1. april 2019: 

Hageavfall, næring kr/tonn 360
Røtter og grener over 15 cm diameter kr/tonn 1 000
Rent trevirke kr/tonn 850
Metall kr/tonn 600
Elektrisk avfall kr/tonn 1 000
Rene masser/jord, stein, betong osv. kr/tonn 650
Gips kr/tonn 1 200
Egensortering miljøstasjon kr/tonn 1 300
Restavfall, ikke brennbart kr/tonn 1 300
Gulvbelegg med ftalater kr/tonn 13 000
Asbest kr/tonn 2 900
Impregnert trevirke kr/tonn 2 900
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/tonn 15 000
Pcb-holdige isolerglassruter kr/tonn 1 400
Gjennomsiktige avfallssekker kr/stk 25
Asbest, poser stk 50
Smittefarlig avfall stk 142
Ref spillolje kr/l 0,2
Spillolje kr/l 3,5
Olje/fettavfall kr/kg 10,7
Oljeforurenset masse kr/kg 9,2
Drivstoff og fyringsoljer kr/kg 5,5
Brukte oljefiltre kr/kg 4,7
Organiske løsningsmidler m/halogen kr/kg 18,2
Organiske løsningsmidler kr/kg 5,5
Maling, lim osv. kr/kg 4,5
Spraybokser kr/kg 10,7
Kvikksølv, kadmium, tungmetallholdig avfall kr/kg 450
Kvikksølvholdig avfall kr/kg 450
Kvikksølvholdige batterier kr/kg 6
Kadmiumholdig avfall kr/kg 450
Kadmiumholdige batterier kr/kg 6
Amalgam kr/kg 350
Lysstoffrør/lyspærer kr/kg 0,2
Uorganiske salter kr/kg 12,2
Blyakkumulatorer kr/kg 1
Småbatterier kr/kg 6
Litiumbatterier kr/kg 10
Uorganiske løsemidler og bad kr/kg 13,7
CCA impregnert trevirke kr/kg 2,9
Cyanidsalter kr/kg 110
Bekjempningsmiddel u/kvikksølv kr/kg 30
Bekjempningsmiddel m/kvikksølv kr/kg 350
Polymeriserende stoff, isocyanat kr/kg 25,7
Sterkt reaktivt stoff kr/kg 150
Herdere kr/kg 40,7
Organiske peroksider kr/kg 180
Uorganiske syrer kr/kg 13,7
Uorganiske baser kr/kg 15,2
Rengjøringsmidler kr/kg 11
Surt organisk avfall kr/kg 18,9
Basisk organisk avfall kr/kg 13,7
Organisk avfall m/halogen kr/kg 18,2
Organisk avfall u/halogen kr/kg 97,7
Kreosotimpregnert trevirke kr/kg 2,9
Cellegummi/brommerte flammehemmere kr/kg 13
Gulvbelegg med ftalater kr/kg 13
Isolasjonsmatriale (pur-skum, xps) kr/kg 25,3
Klorparafin-holdige isolerglassruter kr/kg 15
Klorparafin-holdig avfall kr/kg 15
Pcb- og Pct-holdig avfall kr/kg 16,7
Pcb-holdige isolerglassruter kr/kg 1,4
Fotokjemikalier kr/kg 69,2
Halon kr/kg 750,2
KFK gass kr/kg 375,2
Asbest kr/kg 2,9
Brannslukkere kr/kg 16,7
Gassbeholder kr/kg 16,7
Miljøgebyr kr/kg 20
Utfylling av deklarasjonsgebyr stk 150
Timepris farlig avfall stk 600
     

Kostnadene for å motta og håndtere avfall skal gjenspeiles i prisene.