Fra mandag 11. november 2019 er det endrede betalingsrutiner for næringskunder som leverer farlig avfall. Betaling vil skje ved utkjøring.

Unntaket er kredittkunder, som fremdeles vil motta faktura.