Øyrenovasjon

Alle bebygde eiendommer på øyer i Bærum plikter å delta i ordningen med øyrenovasjon. Ta kontakt med kommunen for å opprette abonnement. Renovasjonsordningen foregår fra 15. april til 15. oktober.