Nedgravde beholdere/avfallsløsninger

Retningslinjer for tilskudd til nedgravde løsninger

Kostnadene for innkjøp av nedgravde containere eller delvis nedgravde containere må sameiene og borettslag dekke selv.

Får tilskudd fra kommunen: Sameier og blokker med avfallsrom kan søke om tilskudd på 1/3 av kostnaden til innkjøp av nedgravd løsning, maksimum kr. 20.000. pr. enhet. Tilskudd som medfører utfasing av sjakter prioriteres. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

Bærum kommune kan dekke kostnadene for større borettslag og sameier som ønsker nedgravd container for glass- og metallemballasje.

Får ikke tilskudd fra kommunen: For nybygg eller nye utbyggingsområder er plassering av nedgravde beholdere som avfallsløsning billigere enn tradisjonelle avfallsrom. Kommunen gir derfor ikke tilskudd til dette. Det samme gjelder for etablering av avfallshus, siden denne løsningen ikke fører til vesentlige reduksjon i utgifter for kommunen.

 Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger (pdf)