Hjemmekompostering

Ordningen med hjemmekompostering videreføres og vil fortsatt være gjeldende med ny renovasjonsordning. Abonnenter med avtale om hjemmekompostering vil fremdeles få fratrekk i renovasjonsgebyret. Alle som har og som inngår avtale om hjemmekompostering vil få en 140 l beholder for restavfall.

Ønsker du å kompostere matavfallet ditt hjemme?

Da kan du inngå en avtale med Bærum kommune. Fra 1. september 2016 er det krav om kurs i hjemmekompostering.

Avtalen forutsetter innkjøp av godkjent svanemerket beholder.

Isi gjenvinningsstasjon formidler salg av kompostbeholdere av typene KompostBjørn og Biolan Light til reduserte priser.

Godkjente svanemerkede beholdere

  • Kompostbjørn 4 233 kr
  • Biolan Light 5 094 kr

Prisene gjelder ved henting på Isi gjenvinningsstasjon.

Med avtale om hjemmekompostering (pdf) får du reduksjon på renovasjonsgebyret og du kan hente gratis strø på Isi gjenvinningsstasjon.

Kompostering gir et fint jordforbedringsprodukt til hagen.

Gratis kurs i hjemmekompostering hver vår

Kurset heter For kommunens innbyggere - fra matavfall til kompost. Det tar for seg hvordan mat- og hageavfall blir omdannet til næringsrik kompost, hvordan kompostbeholderene fungerer og hvordan du unngår insekter og lukt. Kurset holdes i samarbeid med Nina Berge. Dette er endagskurs og man kan velge dag, men påmelding kreves.

Kursdager for våren 2018 i Kommunegården i Sandvika er foreløpig ikke bestemt, og vil legges ut i løpet av februar.

For påmelding og informasjon, kontakt:
Lena Praefcke, tlf 67 50 47 48