Borettslag og sameier

Borettslag og sameier kan forberede seg til ny renovasjonsordning ved å:

  • Vurdere den lokale løsning dere har per i dag og hvilke tiltak som må gjøres ut i fra nye renovasjonsforskrifter.
    Det skal være tilgang til avfallsrom uten at renovatøren må gå i trapper og beholder må kunne trilles ut på bakkeplan.
  • Vurdere om nedgravde containere er en løsning som passer deres boligmasse.
    Hvis boligsameiet har lite areal til beholdere kan nedgravde containere og delvis nedgravde containere være en løsning. For borettslag og sameier med flere enn 30 boenheter anbefaler vi dette. Plassering av beholdere og/eller nedgravde løsninger må godkjennes av Bærum kommune.
  • Informere beboere om ny renovasjonsordning og forklare hvordan den vil påvirke avfallshåndteringen. Det kan være nyttig å vise til praktiske kildesorteringsløsninger i kjøkkenbenken eller andre steder i hjemmet. 
  • Kommunen har etablert en rådgivningsgruppe som kan kontaktes av borettslag og sameier renovasjon@baerum.kommune.no.  Ta kontakt for spørsmål eller for å få en avtale om befaring.
Lukket beholderskap for større beholdere
Lukket beholderskap for større beholdere.
Avfallshus til større beholdere - åpen løsning
Avfallshus til større beholdere - åpen løsning
Avfallshus til større beholdere - åpen løsning.
Avfallshus til større beholdere - åpen løsning.