Avfallssug

Boliger tilknyttet avfallssuget på Fornebu er helt uavhengig av sekker og hentetider for avfallet, og vil ikke bli påvirket av nye beholdere for husholdningsavfall. I løpet av sommeren 2017 skal også boliger tilknyttet avfallssuget begynne å sortere ut matavfall. Mer informasjon om dette blir sendt ut i god tid før ordningen trer i kraft.

Det er nedkast for restavfall, papp/papir og plastemballasje.
Avfallet samles i nedkastet og vakumsuges ved jevne mellomrom.
Ikke kast for store gjenstander i nedkastet.
Vakttelefon for stopp i systemet er 474 69 000.