Beholdere og sekker for eneboliger, tomannsboliger og rekkehus

Standardbeholder løsning

  • En standardløsning inkluderer følgende per husstand:
  • En todelt beholder (260 l) for rest og matavfall
  • Tilbud om beholder (240 l.) til papp, papir og drikkekartong eller fortsette med oransje sekk
  • Sekker til plastemballasje
  • Henting av rest- og matavfall hver andre uke, henting av papp, papir og plastemballasje hver 4. uke.

Samarbeid om felles beholdere

I borettslag, boligsameier kan det etableres fellesløsninger for innsamling av restavfall, papir og plastemballasje.

Beholderstørrelser 

Avfallsbeholdere
Beholdere for mat- og restavfall

Mål på beholdere

 140 l
- mat
- rest
260 l
todelt
- mat
- rest
240 l
- rest
- mat
- papp
370 l
- rest
- papp
- papir
- plast
660 l
- rest
- papp
- papir
- plast
1000 l
plast
Bredde cm 48 70 58 75 127 126
Dybde cm 55 70 73 80 78 108
Total høyde cm 107 110 107 107 121 136
Høyde til sarg cm 94 95 96 96 108 115
Høyde uten lokk cm 105 101 105 101 120 121
Bredde ved hjul cm 50 70 58 75 - -

En liten kurv og poser til matavfall

Når du har mottatt beholder for matavfall skal du begynne med kildesortering av matavfallet. Du skal da også ha mottatt en liten trådkurv (mål: dybde 21 cm, bredde 26 cm, høyde 22 cm) og små grønne poser for matavfall. 

Trenger du flere matavfallsposer?

Knyt en tom matavfallspose på beholderhåndtaket, og du får ny rull av din renovatør ved neste henting.

Sekker til plastemballasje

Sekker til plastemballasje leveres ut i løpet av september, hvert år. 
Har du ikke mottatt sekker til plastemballasje?

Meld en feil i Hentekalenderen 

Sekker til restavfall

Inntil ny beholdere er på plass mottar du sekker til restavfall i uke 10 og uke 36.

Oransje sekk for papp, papir og drikkekartong

For deg som ikke har valgt beholder for papp, papir og drikkekartong brukes oransje sekk til papp og papir. Sekken tømmes av renovatør, og kan brukes om igjen.

Har du behov for ny sekk? Kontakt Veiledningstorget i Kommunegården på tlf. 67 50 40 50.