Søkeresultat:

Bærumskonferansen 2019

Byer for mennesker Arkitekt og professor Jan Gehl Den klimakloke byen Cicero-direktør Kristin Halvorsen Farger i byen Designer Dagny Thurmann-Moe Byarkitektur Plansjef Jannike Hovland Bærum i utvikling...

Sist oppdatert:

Bærumskonferansen 2019

Bærumskonferansen 2019 skal bidra til utviklingen av en bypolitikk, basert på klimakloke valg, fargerik og god arkitektur. Byen er for menneskene og bypolitikken skal bidra til gode liv. Konferansen er gratis. Påmeldi...

Sist oppdatert:

Morgendagens læring

Bærum kommune setter søkelyset på morgendagens læring under Bærumskonferansen 2017. Bærumskonferansen handler om å dele kunnskap og ideer for å bevege mennesker, innbyggere og medarbeidere, politikere og samarbeidspartne...

Sist oppdatert:

Budsjettale 7. desember 2016

Ordførerens budsjett-tale i kommunestyret 7. desember: Det er viktig å ruste barna våre for en fremtid vi ikke kjenner. Vi skal utdanne elevene våre til jobber som ennå ikke eksisterer, ved å benytte teknologi vi ennå ik...

Sist oppdatert: