Stemme i utlandet

Velgere som er i utlandet på valgdagen den 14. september 2015, kan forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Du kan forhåndsstemme i utlandet fra fredag 1. juli til og med fredag 4. september 2015.

På Svalbard bestemmer Sysselmannen når siste frist for å forhåndsstemme er.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune innen valgdagen mandag 14. september kl. 21.00. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Hvor kan du forhåndsstemme i utlandet?

Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner, det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Du kan også brevstemme.