Forhåndsstemming på helse- og sosialinstitusjoner

Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner foregår fra 24. august - 11. september. 

Ordningen gjelder hovedsakelig stemmeberettigede beboere/pasienter uansett hvilken kommune de er manntallsført. I tillegg kan også personalet og andre velgere avgi forhåndsstemme.