Forhåndsstemmegivning

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter mandag 10. august og avsluttes fredag 11. september.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.
Hvis du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Her kan du forhåndsstemme i Bærum 

kommunegården
dag  dato  åpningstid 
mandag-fredag 10. til 28. august  kl. 08.00-15.00 
lørdag 29. august  kl. 10.00-15.00 
mandag-fredag 31. august til 4. september kl. 08.00-20.00
lørdag 5. september kl. 10.00-15.00
mandag-fredag 7. til 11. september  kl. 08.00-20.00
   
Bekkestua  bibliotek
 dag dato  åpningstid 
mandag-fredag 10. til 28. august kl. 08.00-15.00 
lørdag 29. august  kl. 10.00-15.00
mandag-fredag 31. august til 4. september kl. 08.00-20.00
lørdag 5. september kl. 10.00-15.00
mandag-fredag 7. til 11. september  kl. 08.00-20.00
   
Rykkinn bibliotek
dag  dato  åpningstid 
mandag-fredag 10. til 28. august kl. 08.00-15.00 
lørdag 29. august   kl. 10.00-15.00
mandag-fredag 31. august til 4. september kl. 08.00-20.00
lørdag  5. september kl. 10.00-15.00
mandag-fredag 7. til 11. september  kl. 08.00-20.00

Forhåndsstemming i annen kommune 

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. Det samme gjelder hvis du stemmer utenfor fylket ditt.

Du skal deretter du få en valgfunksjonær til å stemple stemmesedlene, en for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget, før du legger dem ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.