Er du syk eller ufør?

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg i tidsrommet 8. til 11. september.

Hvis du får adgang til å stemme hjemme vil noen fra kommunen komme hjem til deg for å motta din forhåndsstemme der.

Søknadsskjema sendes til Bærum kommune, Valgstyret ved/Politisk sekretariat, Postboks 700, 1304 Sandvika innen 8. september 2015.
Eventuelt kan du ringe på telefon 67 50 37 26.

Her kan du laste ned søknadsskjemaet for å stemme hjemmefra.