Formannskapet fattet vedtak som sikrer at forblir sykehusboligene på Helgerud forblir sykehusboliger, uavhengig av fremtidig eierskap.

Boligstiftelsen ble vedtatt opprettet av kommunestyret i Bærum i 1968. Bakgrunnen var primært behovet for boliger for ansatte ved Bærum sykehus. 

Bærum kommune opprettet boligstiftelsen, men finansierte verken tomt eller oppføring av bygninger. Tomten ble overdratt til stiftelsen til daværende pristakst. Den gang, som nå, er kommunens fokus å sikre at boligene benyttes til formålet. 

Løsningen som sikrer at boligene blir brukt til formålet består av tre elementer. Det første er at boligstiftelsen blir omgjort til et eierseksjonssameie, Helgerud boligsameie. Nye vedtekter er utarbeidet og skal godkjennes av formannskapet, - og i tillegg tinglyses en erklæring fra Vestre Viken HF som innebærer en forpliktelse til å ivareta formålet med boligene.

Boligmassen består av en blokk med 74 leiligheter. Av disse disponeres 60 leiligheter av Vestre Viken HF for utleie til ansatte.