Formannskapet besluttet 22. november konseptskissen for nytt svømmeanlegg på Rud.

Formannskapet vedtok følgende rammer for nytt svømmebasseng lokalisert på Rud:

  • 50x25m svømmebasseng med hev/senk mulighet
  • terapibasseng 12,5x9,5m med hev/senk mulighet. Dette kan benyttes til opplæring og terapi, samtidig som hovedbassenget er disponibelt til andre formål.
  • Estimert total prosjektkostnad (finansieringsramme): 278 mill. · Estimert årlig driftsunderskudd: 8,6 mill.

Rådmannen skal på dette grunnlaget legge frem egen sak for beslutning om gjennomføring.