Formannskapet vedtok 9. februar å støtte Oslo kommunes forslag til midlertidig trafikkregulerende tiltak.

Tiltaket vil kunne gi Oslo kommune mulighet til å vedta midlertidig kjøreforbud for dieseldrevne kjøretøy på kommunens veinett. Slike trafikkregulerende tiltak er aktuelt på de mest forurensede dagene når det er fare for negative helseeffekter for et betydelig antall mennesker.

I vedtaket om høringssvar heter det at Bærum kommune støtter forslag til forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo kommune. Bærum kommune vil be om at kunngjøringene blir gjort i god tid, slik at innbyggere i Bærum og andre kommuner som skal til Oslo kan planlegge alternativ transport.

Bærum kommune oppfordrer Ruter og NSB til å øke kapasiteten i kollektivtilbudet på de dager hvor midlertidig kjøreforbud for dieselkjøretøy tas i bruk.