Formannskapet i Bærum har besluttet å gi 200 000 kroner i nødhjelp til kriserammede i Aleppo. Beløpet blir fordelt på Røde kors og Flyktninghjelpen og overføringen vil skje i løpet av uken.

- Det utspiller seg en ufattelig tragedie i Aleppo og jeg er glad for at formannskapet i Bærum har besluttet å gi støtte de kriserammede, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.