Kapasiteten ved Stabekk barneskole skal utvides fra to til tre paralleller ved at gamleskolen tas i bruk.

Formannskapet 1.12.2015 vedtok at rehabilitering og utvidelse av Gamle Stabekk barneskole settes i gang.

Skolen, som består av tre frittstående bygninger, skal rehabiliteres og tas i bruk som klasseromskole med plass til 250 barneskoleelever, 15 lærerarbeidsplasser og en avdelingsleder sammen med «nye» Stabekk barneskole.

Klikk her for å lese saksdokumentene.