Bærum kommune viderefører den årlige støtten på 1 mill kroner til Simula forskerskole for perioden 2016 til og med 2019.

Simula forskerskole har mottatt støtte fra Bærum kommune fra 2007. 

I begrunnelsen ble følgende vektlagt:

  • Det er ønskelig å ha en teknisk høyskole/universitet på Fornebu. Simula /SRRI arbeider nært med Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, og også med University of California i San Diego, USA. Innen for sitt fagfelt IKT, er Simulas aktiviteter i verdensklasse.
  • Simula har etablert et tett utviklings-samarbeide bl.a. med næringslivet på Fornebu.
  • Gjennom etablering av Gründergarasjen i 2013 får unge entreprenører mulighet til å utvikle sine ideer i et faglig inspirerende miljø. Dette har de siste årene resultert i flere firmaetableringer.
  • Simula har også utviklet et godt samarbeid med flere ungdomskoler og videregående skoler i kommunen, og bidrar med undervisnings-ressurser og prosjektaktiviteter innen sine fagområder.
  • Videreføring av den årlige støtten til Simula vil bidra til Simulas virksomhet og utvikling, styrke arbeidet med realfagsfokus i kommunen og aktivt støtte nyetableringer innen IKT gjennom engasjementet i Gründergarasjen.