Innbyggere, lag, organisasjoner og næringsliv inviteres til å komme med sine innspill om videre utvikling på Fornebu.

 Tirsdag 5. april kl. 17.00 i Rådhuset.

Vi ber alle som ønsker å komme med innspill til Formannskapet til høringen, melde seg til lisa.bang@baerum.kommune.no innen 4. april kl. 12.00. Alle blir kontaktet med konkret tidspunkt for sine innlegg, hver på omlag 5 minutter.

Høringen arrangeres i forbindelse med behandlingen av saken om videre utvikling av Fornebu.

Velkommen!