Ambisjonsnivået for den nye fjordparken på Kadettangen økes nå til å omfatte både festplass og stupetårn. Dette vedtok formannskapet i møte 31. januar.

Utfyllingen av steinmasser på Kadettangen er avsluttet, og anleggsarbeidene for å få deler av strandområdet til bruk for publikum i 2017 er i gang.

Ny festivalplass
Parkeringsplassen er utvidet, og kan ved behov benyttes til festivaler og andre arrangementer. På vinterstid kan den islegges. Ideen har fått god respons i «festival»-miljøene. Nærmere utredninger viser at det vil kreve større investeringer i å legge til rette for to scener og tilstrekkelig strøm som krever ny trafo. Et servicebygg med muligheter for noe servering og toalettkapasitet er nødvendig. Festivalområdet vil da kunne romme 6-10 000 besøkende. Når plassen ikke brukes til arrangementer, vil den ha parkeringsplasser for inntil 120 biler. 

Stupetårn
Stupetårn kan utformes som en utstikkende brygge i retning Høvikodden. Tårnet må forankres på pæler og er prosjektert med stupemuligheter fra høyder på 3, 5 og 10 meter. Stuperetningen blir i ulike retninger, slik at stuperne ikke kommer i konflikt med hverandre. Plasseringen blir gjort med tanke på at det kan arrangeres konkurranser her, og terrengkollen vil gi gode tribunemuligheter.

Mer informasjon om fjordparken finner du her.