Bærum kommune og Akershus Fylkeskommune skal samarbeide om den nye flerbrukshallen som skal bygges på Eikeli. Det vedtok formannskapet i møte 29. august.

Akershus fylkeskommune skal rehabilitere og bygge på Eikeli videregående skole med planlagt ferdigstillelse til skoleåret 2019. Skolen har behov for flerbrukshallen på dagtid og tilbyr kommunen at idrettslag, eventuelt andre kan disponere anlegget på ettermiddag, kveldstid, helger og ferier. Det foreslås en modell hvor fylket bygger, eier og har ansvar for FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold), og hvor bruken av flerbrukshallen danner grunnlaget for fordeling av kostnader til både investering og drift.

Et sambruk mellom fylkeskommunen og kommunen gir best mulig ressursbruk, sambruk og utnyttelse av anlegget.

Du kan lese hele saken her.