Under kommunestyremøtet 7. desember ved det vedtatt nye regler for livsfasebasert personalpolitikk i kommunen.

Formålet er at Bærum kommune ønsker at medarbeidere skal oppleve arbeidsglede, engasjement og at den kompetansen de har blir brukt på best mulig måte. På den måten kan kommunen sikre gode tjenester for sine innbyggere.

Livet går i ulike faser med ulike behov, krav, begrensninger og muligheter. Kommunen ønsker å imøtegå de ansatte slik at de er aktive, kvalifiserte, fleksible og etterspurte hele sitt arbeidsliv.

Nye tiltak som skal tas i bruk i kommunen er livsfaseavtale, fleksibel bruk av velferdspermisjon og mulighet for trening i arbeidstiden. 

Utvalg for samarbeid får en evaluering av hvordan de nye tiltakene har fungert etter ett år.