Formannskapet 18. april går inn for at det blir en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, 9’er kunstgress og areal avsatt til bo- og behandlingssenter på Øksenøya senter.

Denne saken gjelder utbyggingen av Oksenøya senter og fastsettelse av hvilke funksjoner og kapasitet som skal legges til grunn i det videre konsept- og planleggingsarbeidet for prosjektet.

Formannskapet tok saken til orientering og gir Rådmannen fullmakt til å igangsette planleggingsfase.  Konseptanalysen legger til grunn en  5-parallell barneskole, barnehage til 300 barn, flerbrukshall, 9’er kunstgressbane og avsatt areal til fremtidig bo- og behandlingsenter.Det vurderes en kombinert flerbrukshall/basishall  på 25x52 meter.

Rådmannen legger frem egen sak i planleggingsfasen for fastsettelse av prosjektmål herunder konkrete miljømål. Etter gjennomført planleggingsfase/anskaffelse legges det frem egen sak med beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektrammer.

Les konseptanalysen her.