Det er utført totalt 680 kontroller, hvorav 326 kontroller på salgssteder og 354 kontroller på skjenkesteder. Dette er en økning fra tidligere år.

Med 680 kontroller, er lovens krav om tre ganger så mange kontroller som antall bevillinger er oppfylt. Det samme gjelder kommunens egne mål på nærmere 600 kontroller som er fastsatt i rusmiddelpolitisk handlingsplan. 
I redegjørelsen for sjenkekontroller som ble behandlet av Formannskapet 24. mai fremkommer også at administrasjonen har prioritert å foreta flest kontroller i butikker med salgsbevilling og på de skjenkestedene som har hatt størst behov for kontroll. Mange skjenkesteder i Bærum omsetter lite alkohol, herunder en rekke kantiner, seniorsentre og kjøpesenterkafeer.
Mer enn 2/3 av kontrollene ved puber/barer er utført etter kl. 23.00.
Alle ordinære butikker med salgsbevilling er kontrollert minst en gang i løpet av året, i samsvar med lovens krav. Snittet er 5,5 kontroller per butikk.