Formannskapet 14. februar 2017 gav rådmannen fullmakt til å igangsette nye Bekkestua skole.

Formannskapet gav fullmakt til å igangsette gjennomføringsfasen av ny 4 parallell barneskole på Bekkestua innenfor følgende rammer:

a. Barneskole 1.-7. klasse med 4 paralleller

b. Kostnadsrammen fastsettes til 380 millioner kroner

c. Bygget skal være klart til skolestart høsten 2019.

Klimabygg

Skolens løsninger og prosjektgjennomføringen realiserer følgende klimamål

  • Klimagassutslippene skal være redusert med 35 % i forhold til referansebygget med Tek 10 standard.
  • Bygningen skal bli energigjerrig og skal tilfredsstille passivhuskravene i NS 3701 og energimerke A etter energimerkeforskriften.
  • Bygget skal BREEAM-sertifiseres 
  • Byggeplassen skal drives «fossilfri»