Kommunestyret vedtok i februar 2015 at det skal sorteres ut matavfall i Bærum kommune. Den nye ordningen skal etter planen iverksettes fra høsten 2016. I kommunestyret 27. januar i år ble nødvendige endringer av renovasjonsforskriften for Bærum kommune, vedtatt av kommunestyret.

Endringene i forskriften skal ivareta

  • Pålagt sortering av alle typer avfall, også matavfall.

  • Pålagt å bruke godkjente beholdere eller annet innsamlingsordning.

  • Henting av mat- og restavfall hver 14.dag.
    Med beholder på 260 liter til mat- og restavfall, mot sekk på ca. 100 liter kan 14. dagers henting av avfallet være forsvarlig. Det skal vurderes ukentlig henting av mat- og restavfall på sommeren.

  • Henting av papir, papp, drikkekartong og plastemballasje hver 4.uke.

  • Avfallssug med tre nedkast må bruke felles nedkast for mat- og restavfall. Matavfall og restavfall kastes i samme nedkast merket med mat-/restavfall, men i forskjellig fargede poser, som sorteres optisk. Til matavfallet skal det benyttes poser utlevert fra Bærum kommune. Til restavfallet kan det benyttes ordinære handleposer.

Les hele den politiske saken her