Kommunestyret 26. april vedtok konseptet for ny Nadderud Idrettspark, med ny stadion, og arealer til næring og boligareal. Friidretten flyttes til Rud.

Ny stadion med 8.000 plasser som plasseres nærmere Gml. Ringeriksvei. Det skal planlegges for  ca. 3.000 kvm til næring og ca. 3.800 kvm boligareal på stadionanlegget. I tillegg åpner Kommunestyret for ytterligere boligutvikling i tilknytning til stadionanlegget, f eks i hjørnene og på kortsidene, som kan gi økonomisk bidrag til realisering av stadionanlegget.  Det skal også vurderes  muligheter for innpassing av en barnehage i stadion.

Friidretten skal sikres et stadionanlegg på Rud, som ivaretar friidrettens behov. I tillgg ber Kommunestyret om at det vurderes mulighet for å inkludere skytebane, 

Kommunestyret vektlegger at barn og unges mulighet til uorganisert bruk av grøntarealer skal ikke forverres.

Stadionanlegget bygges under ett, med tribuner både på langsidene og kortsidene.

Les mer om saken her: Konseptvalg og tilleggsvurderinger