Norges Realfagsgymnas (NRG) og Ungdomsskole (NRG-U) søker å etablere seg i Bærum med skoletilbud. Første fase er oppstart av ungdomsskole høsten 2017.

Formannskapet i Bærum er positive til at det etableres private skoletilbud i kommunen.

Rådmannen er også positiv til initiativet, og ønsker bistå NRG med praktisk bistand til etablering i leide lokaler. Både skoleadministrasjonen og plan- og bygningstjenesten har vært i dialog med initiativtaker, og kommunen har innenfor de rammer som gjelder sett på muligheter for å bistå.

Dette innebærer følgende; Norges Realfaggymnas og Ungdomsskole ønsker å komme rask i gang med skoletilbud gjennom å midlertidig etablere seg i et eksisterende kontorbygg i Hamangskogen 60. Bygget er i dag et rent kontorbygg og en etablering av skole vil kreve byggesaksbehandling i forhold til bl.a. midlertidig omdisponering av kontorarealer, forholdet til arbeidstilsynskrav og forhold til krav om utearealer som er knyttet til skolevirksomhet. De har sendt inn en søknad om disse forhold som er til behandling.

Rådmannen oppfatter at NRG er på utkikk etter mer permanente lokaler for sin skolevirksomhet. Såfremt de teknisk/fysiske vilkår er tilstede ser rådmannen positivt på en midlertidig etablering av et skoletilbud i Hamangskogen 60 som kan gi skolen tilstrekkelig tid til å finne en permanent løsning. Rådmannen oppfatter også at skolen vil trenge inntil 3 år før de oppnår full kapasitet i forhold til den konsesjonen til skoledrift de har fått.

Skolens søknad om etableringsstøtte ble ikke innvilget av Formannskapet 13.6.17.