Formannskapet vedtok 18/4 at Bærum kommune skal søke om medlemsskap i Osloregionens Europakontor med virkning fra 1.januar 2018.

Europakontor Osloregionens Europakontor er en medlemsorganisasjon som ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Kontoret i Brussel åpnet samme år. Foreningen har i dag 21 medlemmer, hvorav 12 kommuner, 7 fylkeskommuner og 2 høgskoler. Kommunene som deltar er Oslo, Drammen, Skedsmo, Øvre-Eiker, Lillehammer, fire kommuner i Hamarområdet og tre i Kongsbergområdet.

Medlemsskap i Osloregionens Europakontor vil kunne gi

  • muligheter for å utvikle partnerskap og knytte direkte kontakter med sammenlignbare kommuner og regioner i andre land
  • mulighet for god bruk av de ulike EU-program som Norge har full tilgang til å delta i 
  • anledning til å komme tettere på utviklingen på region-nivå i Europa og også – når det er aktuelt – gi innspill som kan bidra til politikkutvikling
  • bistand til å gjøre Bærums politikkutvikling, prosjekter, kompetanse og aktiviteter synlige slik at man kan bli attraktiv som partner for andre

Les hele saken her.