Regulering for ny og større barneskole på Levre med fire paralleller med 780 elever, som er ca 30 % flere enn dagens skole.

Kommunestyret 25. januar behandlet planforslaget som ble fremmet av IN’BY AS på vegne av Bærum kommune Eiendom.

Detaljreguleringen legger til grunn at eksisterende barnehage syd for skoletomten rives, og det frigitte arealet inngår i utearealet til den nye skolen.

Kommunestyret vedtok også at det skal etableres ladere for 10 % av de ansatte, det vil si ca. 10 plasser, og i tillegg legges trekkerør i grunnen til ytterligere 20 plasser.

Les hele saken her.