Kommunestyret 1. mars behandlet Kontrollutvalgets årsrapport for 2016.

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er med sitt sekretariat og revisjon sentrale hjelpeorganer for kommunestyret og skal utøve sitt arbeid i henhold til kommunelovens bestemmelse i kapittel 12 i Kommuneloven.

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer: 

Per Arne Nyberg AP
Carl Wilhelm Johannes Tyrén Frp
Hilde Solberg Øydne H
Hulda Tronstad V
Kaare Granheim KrF

Utvalget har hatt 10 møter i løpet av året og behandlet over seksti saker. 

Følgende forvaltningsrevisjoner er gjennomført:

  • Vedlikehold av skoler og øvrige bygninger sak 025/16 18.04.16. Kommunestyret 25.05.16 sak 060/16.
  • Investeringer som vedtatt? sak 036/16 09.05.16. Kommunestyret 31.08.16 sak 082/16.
  • Investeringen i nytt økonomisystem (BØR) sak 050/16 12.09.16. Kommunestyret 28.09.16 sak 088/16.
  • Norskspråklig kompetanse i barnehagene sak 056/16 10.10.16. Kommunestyret 26.10.16 sak 101/16. Behandling på korttidsplass? sak 060/16 07.11.16. KOmmunestyret 01.03.17.

Les årsrapporten her.