Konsept for ny fotballstadion på Nadderud ble vedtatt av Kommunestyret 7. desember. Planutvalget får i oppgave utarbeide skisse til arealutnyttelse på Nadderud.

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

  1. Bærum kommune realiserer ny fotballstadion på Nadderud og friidrettsarena på Rud. Ambisjonsnivået for ny fotballstadion skal være et nøkternt og funksjonelt anlegg med
    6- 8000 tilskuerplasser.
  2. Det utredes parallelt en friidrettsstadion i samarbeid med Tyrving, med fokus på blant annet å imøtekomme dagens krav til fasiliteter, vindforhold og tribunekapasitet med sikte på å finne beste løsning for friidretten.
  3.  Planutvalget gis i oppdrag å utarbeide en skisse som planfaglig gir den beste arealutnyttelsen på Nadderud og danner grunnlaget for en senere detaljregulering av området.

Kommunestyret vedtok også at Bærum idrettsråd skal involveres i arbeidet.