I forbindelse med konstituering av nytt Kommunestyre fikk ble det arrangert seminar om kommunereform.

Kaupang Agenda presenterte kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet i et samarbeid mellom seks kommuner i vestregionen.

Les mer om kommunereformen her.