Kommunestyret 17. februar ga sin tilslutning til revidert Innovasjonsstrategi for Bærum kommune. Formålet med strategien er hvordan kommunen skal jobbe mer innovativt for å utvikle morgendagens tjenester.

Innovasjonsstrategien synliggjør handlingsrommet for hvordan organisanisasjonen kan bli mer kompetent i å utvikle nye løsninger.
For å oppnå målet om en tydelig innovasjonkultur vektlegges styrking av innovasjonsledelse både i politiske organer og kommunens administrasjon og tjenester, samt involvere brukere og innbyggere i innovasjonsarbeidet. Strategien vektlegger også å måle verdien eller merverdien av gjennomførte innovasjoner. 
Kommunen prioriterer å bygge og delta i interne og eksterne delingsarenaer som øker innovativ kompetanse bl.a gjennom bloggen tanketanken.no og facebooksiden Innovasjon i Bærum.