Bærum kommune ønsker å videreutvikle innbyggerdialog og medvirkning for bedre å ta i bruk innbyggernes kompetanse og ressurser i utviklingen av fremtidens tjenester.

Formannskapet 10. mai behandlet en sak som omhandler  prinsipper for innbyggerdialog og medvirkning, samt orientering om dagens situasjon. Formannkapet fikk også presentert erfaringer fra danske kommuners arbeid med Borgerinndragelse, og nye former for medvirkning.

I august vil det være et politikerseminar for hele kommunestyret hvor innovasjon i politikerrollen drøftes. Forskere fra Høyskolen i Lillehammer vil presentere funn fra intervjuer med politikere i Bærum, og det vil bli presentert erfaringer fra andre norske og danske kommuner som er med i FoU prosjektet «Innovasjon i politikerrollen».