Kommunen har langt på vei et godt fungerende vann- og avløpssystem, samtidig er det utfordringer som må møtes. Det er en hovedkonklusjon i Hovedplanen.

Kommunestyret 25. januar vedtok ny hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø.

For å sikre  en god vannforsyning og avløpshåndtering på sikt, legger planen opp til noen innsatsområder og spesielle forhold:

  • Innsatsen på fornying av vannledningsnettet intensiveres ved å øke fornyingstakten fra 

Kommunestyret 25. januar behandlet Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2017-2035. 

Tidligere vedtatte strategier videreføres, i tillegg er det grunn til å fremheve følgende:

  • Innsatsen på fornying av vannledningsnettet foreslås intensivert ved å øke fornyingstakten fra 1 % til 1,2 % pr. år – det vil si en bevilgning på 65 millioner kroner pr. år. I tillegg legges det opp til fornying av noen større knutepunkt for til sammen 35 mill. kroner frem til 2021.
  • Klimatilpasning er et sentralt tema i planen. Til innsatsen på fornying og separering av avløpsledninger foreslås det bevilget 80 millioner kroner pr. år. I tillegg foreslås det 5 millioner kroner pr. år til rehabilitering av avløpspumpestasjoner.
  • Det skal utarbeides en samordnet og helhetlig overvannsstrategi for kommunen.

Les hele planen her.