Kommunestyret 28. september vedtok enstemmig at Bærum kommune avgir en høringsuttalelse til Akershus fylkeskommune gjeldende regionreform.

Kommunestyrets overordnede vedtak:

  • Osloregionens utfordringer må løses samlet. Det betyr at Oslo må være en del av en ny regiondannelse sammen med kommuner og fylkeskommuner som naturlig hører og henger sammen innenfor er sammenhengende bolig og arbeidsmarked i hovedstadsregionen.
  • Målet er en konkurransekraftig Osloregion som evner å samordne seg innenfor viktige samfunnsområder og som oppleves funksjonell både for innbyggere, næringsliv og samfunnet som helhet.
  • Bærum kommune beklager på det sterkeste at de løsninger som drøftes ikke omfatter andre modeller enn dagens regionmodell.

Regjeringen skal legge frem et forslag til kommune- og regionreform for Stortinget våren 2017.

Les hele saken her (pdf).