Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017 - 2020 ble presentert 28. september. De tre hovedutvalgene BIOM, BAUN og MIK inviterer til høringsmøter: