Bærumspolitikerne vedtok handlingsprogram og budsjett for 2016-2019 under kommunestyrets møte 16. desember.

Budsjettet for 2018 har en samlet driftsramme på 8,5 mrd kroner. Blant enkeltvedtak under den politiske behandling kan nevnes:

  • Krafttak for psykisk helse for barn og unge, 2,5 mill, kroner
  • Økt tilskudd til organisasjoner som tilretteleger for fritidsaktiviteter innen idrett og kultu for barn og unge med fysisk eller psykisk funksjonshemming
  • Akutthjelpen videreføres
  • Utviklingsprosjekter innen praktisk estetiske fag
  • Seniorbussen gjeninnføres

Debuttantenes debatt

Det var de unge og kommunestyredebuttantene som fikk prege debatten om handlingsprogrammet for neste kommunestyreperiode.

Ordfører møter de unge politikerne
Ordfører inviterte de unge politikerne til diskusjonsmøte