Kommunestyret 16. desember fikk en orientering om status for oppfølging av handlingsplan mot ekstremisme.

Handlingsplanen, som ble vedtatt 10. februar 2015, inneholder 39 konkrete tiltak innenfor forebygging, oppfølging av familier der individer har reist ut og oppfølging av de som vender tilbake. 

Innsatsområdene i den lokale handlingsplanen er:

  • Dialog, samarbeid og koordinering
  • Kunnskap og kompetanse
  • Forebygging; tidlig innsats
  • Forebygge at ekstremisme oppstår; oppfølging av ungdom
  • foreldre/ foresatte
  • Oppfølging av familie når et familiemedlem har reist ut
  • Oppfølging av hjemvendte

Erfaringer viser at utenforskap og marginalisering er en av risikofaktorene for å trekkes mot ekstreme miljøer. Bærum kommune tar sikte på å redusere risikoen gjennom tiltakene i handlingsplanen. 

Lenke til Handlingsplanen

Lenke til saken